Pressreleases

Date Pressrelease Language
2015-03-06

Mycab SDB B börjar handlas den 12 mars 2015, företrädesemission av preferensaktier registrerad

Mycab International S.A.:s företrädesemission av preferensaktier, i form av svenska depåbevis av se...
sv
2015-02-02

Mycab and Taxi Stockholm launches AeTM (AMADEUS) for business travellers

Mycab and Taxi Stockholm has entered into an agreement, implying that Mycab shall provide it’s Amad...
en
2014-12-15

MYCAB SIGNING LICENSE DEAL WITH GMPS GROUP

Mycab and GMPS Group have, in cooperation, created a payment solution program targeted for larger o...
en
2014-12-15

MYCAB INTERNATIONAL AGM BULLETIN

A duly convened AGM was held in Luxembourg on 11th December and resolved accordingly to the Board o...
en
2014-11-12

Annual General Meeting, in Mycab International S.A. to be held on Thursday, December 11, 2014

Mycab International shareholders are invited to attend the Annual General Meeting to be held on Thursday, December 11, 2014 at 2.00 pm at company registered office at 296-298 route de Longwy, L-1940 ...
en
2014-10-30

Företrädesemission av preferensaktier avslutad

Mycab International S.A. företrädesemission av preferensaktier, i form av svenska depåbevis av seri...
sv
2014-10-10

Mycabs Informationsmemorandum publicerat

I samband med tidigare beslutad nyemission med företrädesrätt för befintliga innehavare av depåbevis serie A (SDB A), har nu Informationsmemorandum publicerats på Mycabs hemsida: www.mycabinternation...
sv
2014-10-03

Mycab’s emissionsvärdepapper handlas hos Aqurat Fondkommission fr o m 13 oktober 2014

I enlighet med tidigare publicerad information har Styrelsen i Mycab International S.A. beslutat, i enlighet med bemyndigande från Årsstämman den 1 oktober 2013, att genomföra en nyemission, med före...
sv
2014-09-29

Mycab beslutar om emission av preferensaktier med företräde för gamla aktieägare

Under första och andra kvartalet 2014 tecknades preferensaktier, i form av svenska depåbevis serie B (SDB B), för totalt 18,0 MSEK, i riktad emission, vilket till större delen bestod av skuldkonverte...
sv
2014-09-11

Mycab’s depåbevis handlas hos Aqurat Fondkommission fr o m 12 september 2014

I enlighet med tidigare publicerad information flyttas handeln av Mycab’s depåbevis från AktieTorge...
sv
2014-08-12

Mycab byter handelsplats den 12 september

Den 11 juni 2014 offentliggjorde Mycab styrelsens beslut att byta handelsplats för bolagets depåbev...
sv
2014-06-11

MYCAB ANNOUNCES CHANGE OF TRADING VENUE

The Board of Directors in Mycab International S.A. has decided to change its listing venue for the ...
en
2014-04-09

Hyllie Station (Malmö) väljer Taxi Welcome Service®

Hyllie Station i Malmö har valt Taxi Welcome Service® för att få ordning på sin taxihantering. Ombyggnad av markytor och installation av systemet beräknas vara klart hösten 2014, då den nya taxiservi...
sv
2014-04-07

DISCLOSURE NOTICE IN MYCAB INTERNATIONAL S.A.

Viral Angels Equity Club Credit Union has acquired 40 million A-shares (SDB) in Mycab International SA from Hansen Capital SA. Viral Angels total shareholding, following the acquisition, represents 1...
en
2013-10-28

Helsingborg C väljer Taxi Welcome Service

Helsingborg C (Knutpunkten) i Helsingborg har valt Taxi Welcome Service® för att få ordning på sin ...
sv
2013-10-02

MYCAB INTERNATIONAL EOGM BULLETIN

A duly convened EOGM was held in Luxembourg on 1th October and resolved accordingly to the Board of...
en
2013-09-16

EOGM NOTICE OCTOBER 2013

MYCAB INTERNATIONAL SHAREHOLDERS ARE INVITED TO ATTEND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING TO BE HELD ON TUESDAY OCTOBER 1th, 2013, AT 11.00 AM. VenueThe EOGM will be held in the building of WGL/Avocats,...
en
2013-09-09

Nyemission av B-aktier med preferens till utdelning

Styrelsen i Mycab International S.A. har beslutat att föreslå extra bolagsstämma den 1 oktober 2013...
sv
2013-07-29

MYCAB INTERNATIONAL AGM BULLETIN

A duly convened AGM was held in Luxembourg on 26th July and resolved accordingly to the Board of Di...
en
2013-07-11

Nytt samarbetsavtal med Jernhusen

Jernhusen och Mycab har ingått samarbetsavtal beträffande drift och marknadsföring av ett koncept för kvalitetssäkring av taxitjänster kallat Taxi Welcome Service®....
sv
2013-07-04

AGM NOTICE 2013

MYCAB INTERNATIONAL SHAREHOLDERS ARE INVITED TO ATTEND THE ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD ON FRIDAY JULY 26, 2013, AT 2.00 P.M. AT COMPANY REGISTERED OFFICE AT 18, RUE DE LÉAU L-1449 LUXEMBOURG    ...
en
2013-06-25

AGM POSTPONED TO END OF JULY

The Board of Directors resolved to postpone the Annual Shareholders Meeting in Mycab International ...
en
2013-05-24

AGM NOTICE 2013

MYCAB INTERNATIONAL SHAREHOLDERS ARE INVITED TO ATTEND THE ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD ON MONDAY JUNE 24, 2012, AT 2.00 P.M. AT HILTON HOTELL LOCATED IN 12 RUE JEAN ENGLING, LUXEMBOURG...
en
2013-01-17

Ny storägare och avslutad nyemission

Roger Blomquist, VD i Mycab International SA, har via bolag förvärvat 106 miljoner SDB från Unica Growth Fund och blir därmed storägare med 27 % av bolaget....
sv
2012-11-16

Positiv market response - additional operator joining in December

Mycab’s international roll out is following plan with increasing booking volume. So far, the bookin...
en
2012-11-16

Marknaden positiv - ytterligare operatör ansluter i december

Mycab’s internationella utrullning går enligt plan och antalet bokningar har, så här långt, dubbler...
sv
2012-10-29

Mycab International S.A. Omvandling av SR 1 till SDB

De SR 1 som erhölls vid teckning i Mycab Internationals nyemission kommer att bytas mot ordinarie SDB:er per avstämningsdag 2012-11-05....
sv
2012-07-09

First international bookings conducted

Mycab is now receiving bookings, via Amadeus, on their newly launched international destinations for international Flight Transfers. Bookings are made by Swedish travel agencies and requested destina...
en
2012-07-09

Första internationella bokningarna genomförda

Mycab har nu börjat få bokningar, via Amadeus, på sina nyligen nyöppnade internationella destinationer för internationell Flygtaxi. Det är svenska resebyråer som bokar och inledningsvis efterfrågas P...
sv
2012-07-02

Mycab is selling Tågtaxi at 17,5 MSEK

As a strategic move, related to Mycabs shift towards international products and the restructuring of the Swedish operations, Mycab is disposing its Swedish train transfer product known as Tågtaxi to ...
en
2012-07-02

Mycab säljer Tågtaxi för 17,5 MSEK

Som ett led i Mycab’s omstrukturering av den svenska verksamheten avyttras affären Tågtaxi till Flygtaxi Sverige AB för 17,5 MSEK. ...
sv
2012-06-26

MYCAB INTERNATIONAL AGM BULLETIN

A duly convened AGM was held in Luxembourg on 25th June and resolved accordingly to the Board of Directors proposed resolutions; Annual accounts and allocation of the results as at December 2011 wa...
en
2012-05-25

AGM NOTICE 2012

MYCAB INTERNATIONAL SHAREHOLDERS ARE INVITED TO ATTEND THE ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD ON MONDAY JUNE 25, 2012, AT 2.00 P.M. AT THE REGSITERED OFFICE LOCATED IN 4 RUE PETERNELCHEN, L-2370 HOWAL...
en

Share